Кремация, 0888 51 51 41

Основен пакет за кремация

 • Извозване от адрес до хладилна камера
 • Съхранение в хладилна камера за 24 часа
 • Товаро-разтоварна работа
 • Административно оформяне на документи
  • Издаване на смъртен акт
  • Запазване на ден и час за ритуал
  • Консултация и посещение на адрес
 • Катафалка гробищен парк
 • Кремация
 • Урнова табела
 • Некролози, 5 броя, без снимка
 • Фирмена такса

Необходими документи

Извършване на кремация и полагането на урна в нова ниша - необходими документи:

1. Съобщение за смърт;
2. Разрешително за кремация;
3. Лична карта на починалия;
4. Документ, удостоверяващ пряка родинска връзка между сега починалия
и лицето, даващо съгласие за кремация;
5. Декларация по образец.

Извършване на кремация и полагането на урна в наследствено гробно място или ниша - необходими документи:

1. Съобщение за смърт;
2. Разрешително за кремация;
3. Лична карта на починалия;
4. Документ, удостоверяващ пряка родинска връзка между сега починалия
и лицето, даващо съгласие за кремация;
5. Декларация по образец;
6. Квитанция за платена ниша, ако нямате квитанция, служителите на "АРЕС" ще направят необходимата справка в регистрите на "Техническа служба";
7. Удостоверение за наследници на първия положен в нишата;
8. Ако сега покойникът не е пряк роднина, попълват се декларации по образец от всички наследници, че са съгласни да се извърши полагането на урна в наследствена ниша или наследствено гробно място.


Крайната цена се оформя в зависимост от броя и вида на стоки и услуги.