Погребение

Основен пакет за погребение

 • Извозване от адрес до хладилна камера
 • Съхранение в хладилна камера за 24 часа
 • Товаро-разтоварна работа
 • Административно оформяне на документи
  • Издаване на смъртен акт
  • Запазване на ден и час за ритуал
  • Консултация и посещение на адрес
 • Катафалка гробищен парк
 • Изкопаване и зариване на гроб
 • Надгробен знак / кръст
 • Некролози, 5 броя, без снимка
 • Фирмена такса

Необходими документи

Погребение в ново гробно място - необходими документи:
1. Съобщение за смърт;
2. Лична карта на починалия.
 
Погребение в наследствено гробно място - необходими документи:
1. Съобщение за смърт;
2. Лична карта на починалия;
3. Квитанция за платено гробно място, ако нямате квитанция, служителите на "АРЕС" ще направят необходимата справка в регистрите на "Техническа служба";
4. Удостоверение за наследници на първия положен в гроба;
5. Ако сега покойникът не е пряк роднина, попълват се декларации по образец от всички наследници, че са съгласни да се извърши погребението в наследствено гробно място.

Крайната цена се оформя в зависимост от броя и вида на стоки и услуги.