Услуги

Ковчези по каталог
Доставка на ковчег в дома
Драперий по каталог
Подготовка на ковчег
Керамични и мраморни урни по каталог
Урнополагане
Доставка на урна в гробищен парк
Аранжиране с цветя
Траурни венци и букети
Граждански ритуал с музикално озвучаване
Пълен тоалет и обличане
Хладилна камера за 24 часа
Сваляне от етаж
Салон за раздаване - Централни гробища
Салон за раздаване - квартални гробища
Бръснене
Грим
Траурно шествие
Престой на катафалка - 1 час в провинция
Равненка на гробно място
Фенер
Фирмена такса
Портретна снимка с рамка А4
Портретна снимка с рамка А3
Кетъринг
Сваляне на покойник с асансьор
Транспорт на покойник в провинция
Надгробен знак - кръст
Надгробен знак - пирамида
Събиране на кости
Луксозна катафалка
Товаро-разтоварна дейност